Академичен календар
на Велимир Велев

Портфолио

"ПОКАЯНИЕ"

Автор и режисьор: Велимир Велев Костюми: Стефания Георгиева
​Музикално оформление: Велимир Велев, Стефания Георгиева, Христо Таков, Ваня Камянска, Камен Марин, Янко Стоянов


На сцената в сноп светлина – дръвче, на него ябълка. Момче и момиче. Приближават устните си. Ябълката сякаш е целувката между тях. Свенливостта ги спира за миг. Усмихват се и затварят очи. Докосват едновременно с устни ябълката и я отхапват. Дървото се превръща в „мост“ между тях ...

"СЯНКАТА НА МОЯТА ДУША"

„Сянката на моята душа” е кратка визуална импресия, в която  незрящите актьори играят със сянка и светлина без да ги виждат, рисуват на живо върху огромен екран разноцветни картини, създават и оживяват образи на сенки чрез движението на телата и ръцете си, разчитайки на вътрешния си „поглед” и интуиция – нещо невиждано досега!. Спектакълът вълнува не само с това, че прекрачва  отвъд границите на човешките възможности. Със своята поетичност той достига д...

"ЦВЕТОВЕТЕ НА ТЪМНИНАТА"

Представлението е посветено на 200 годишнината от рождението на Луи Брайл

Един човек губи зрението си, както милиони преди това, но вместо обичайната съдба на слепия – нищета, просия, обреченост на самота, изолация и деградация, той не се предава – борейки се в началото за равностойно място в света на виждащите, много скоро той избира път обратен на отчаянието:  да служи на хората които не виждат! И стига до там, че с азбуката която създава, не само „възвръща&...

"ЖАЖДА"

Авторски спектакъл на Велимир Велев 

В основата на психо-физическата подготовка на актьорите по време на работата по спектакъла стои специален психо-физически тренинг ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА, създаден чрез авторския „Метод на контактна импровизация с нежива материя“ наречен накратко „Натюрморт-контакт“

В похватите на актьорската игра се използват похватите на кукленика в отношението му към неживата материя в ръцете му, но трансформирани по нов начин. Съ...

Арт инсталация

Арт инсталация

Воал, въжета, хелиеви балони тип "тетраедър", 16 метра носещ аеростат, проектна височина 80 м., реализирана височина 65 м.

Авторско изпълнение на студентски екип:
Г. Даскалов
М. Николова
Р. Томасян
М. Микуш
Ив. Петров
Б. Козлев
Хр. Бараков
В. Велев

Спонсор: Фондация "св. св. Кирил и Методий"